ติดต่อเรา

logo

มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม
อาคาร เอส.เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 34
เลขที่ 979 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0-2279-9385
โทรสาร: 0-2279-9385