(สำหรับบริษัท) เอกสารแนะนำโครงการ

1. นำเสนอโครงการ การจ้างงานคนพิการรูปแบบใหม่ คลิก
2. แนะนำโครงการ ตู้ชื่นใจ VENDING MACHINE คลิก