มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ร่วมจัดนิทรรศการ 15 ปี สสส. การเดินทางของความสุข

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม โดยแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ : สุขภาวะจากการทำงาน ร่วมจัดนิทรรศการ “15 ปี สสส. การเดินทางของความสุข” ณ ลานสาละ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) กรุงเทพฯ โดยในงานได้รับความสนใจจากภาคีเครือข่าย และประชาชนทั่วไปเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ สสส.เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงาน แก่แผนงานฯตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนทำให้เกิดการจ้างงานและส่งเสริมอาชีพคนพิการกว่า 6,000 อัตรา