เริ่มแล้วปฐมนิเทศคนพิการและหน่วยงานที่รับคนพิการเข้าทำงาน ตอกย้ำสร้างคุณค่างานขับเคลื่อนสังคม
February 14, 2018
เครือข่ายคนพิการจังหวัดตาก ย้ำสร้างคุณค่างานสร้างความยั่งยืน
February 14, 2018

มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ผนึกกำลังร่วมกรมการแพทย์ทหารบก หนุนเสริมอาชีพอิสระแก่กำลังพล

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นางมนิษา อนันตผล ผู้จัดการศูนย์ประสานการจ้างงาน และทีมงาน พร้อมคณะจากกรมการแพทย์ทหารบก ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการประกอบอาชีพจังหวัดลพบุรี และกรุงเทพมหานคร ภายใต้การประสานจากกรมแพทย์ทหารบก

ในวันดังกล่าว ได้มีการลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้ากลุ่มงานที่ได้รับการสนับสนุนการประกอบอาชีพ จำนวน 7 โครงการ แบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพ 1 โครงการ และจังหวัดลพบุรี 6 โครงการ โดยในจังหวัดลพบุรี ได้แก่โครงการร้านค้าขายกาแฟสด, โครงการเคสปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์และเพาะเห็ดนางฟ้า, โครงการร้านก๋วยเตี๋ยวหลอดก๋วยเตี๋ยวลุยสวน,โครงการไม้กวาดทางมะพร้าวและทำเหล็กดัดมุ้งลวด, โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่เพื่อจำหน่าย,โครงการขนมอบ และ โครงการร้านขายขนม/ของเล่นโบราณ จ.กรุงเทพฯ

อนึ่งโครงการประกอบอาชีพทั้ง 7 โครงการเป็นภารกิจภายใต้การประสานจากกรมการแพทย์ทหารบก ที่มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนให้กลุ่มพลเรือนและครอบครัวพลเรือนที่พิการจากการปฏิบัติหน้าที่หรือมีบุตรพิการ ให้ได้รับการมีอาชีพอิสระเพื่อมีรายได้เสริม โดยโครงการดังกล่าวได้เชื่อมประสานผ่านทางแผนงานฯเพื่อนำเสนอไปยังสถานประกอบการ จนได้รับการสนับสนุนทั้งหมด โดยการสนับสนุนจาก บริษัทพีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) ภายใต้มาตรา 35ประเภทช่วยเหลืออืี่นใด