banner06

เดินหน้ายุทธศาสตร์จ้างงานคนพิการในระดับอุมศึกษาสู่บริษัทชั้นนำ
เดินหน้ายุทธศาสตร์จ้างงานคนพิการในระดับอุมศึกษาสู่บริษัทชั้นนำ
วันที่ 28 พฤศจิกายน2560 แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เปิดบ้านต้อนรับมูลนิธิธรรมมิกชน หารือแนวทางการเดินหน้าจ้างงานคนพิการในระดับอุดมศึกษา โดยมูลนิธิธรรมมิกชน มีภารกิจในด้านส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำสำหรับคนพิการทางสายตา โดยเป็นหน่วยงานที่มีสำนักส่งเสริมการจ้างงาน มีหลักสูตร อา...
SIF จัดทัพเติมความรู้ภาคีเครือข่าย นำร่องระบบหนุนเสริมงาน
SIF จัดทัพเติมความรู้ภาคีเครือข่าย นำร่องระบบหนุนเสริมงาน
แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม จัดทัพเดินสายเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบ SIF Portal มุ่งสู่การเชื่อมโยงข้อมูล เข้าถึง เพิ่มประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายดำเนินการ นายอภิชาติ การุณกรสกุล ประธานมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม กล่าวว่า "ระบบ Microsoft Portal เป็นระบบที่สนับสนุนการทำงา...
เครือข่ายหมออนามัย ลั่น พร้อมเป็น "หน่วยงานรับคนพิการเข้าทำงาน"
เครือข่ายหมออนามัย ลั่น พร้อมเป็น "หน่วยงานรับคนพิการเข้าทำงาน"
เมื่อวันที่ 14 กันยายน นายมงคล เงินแจ้ง นายกสมาคมหมออนามัย เขตพื้นที่ 2 เปิดเผยถึงการดำเนินการความร่วมมือกับแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เพื่อเป็นหน่วยงานที่จะรับคนพิการเข้าทำงานว่า ทางสมาคมหมออนามัยได้มีการหารือร่วมกันเห็นว่าแนวทางการดำเนินงานนี้มีประโยชน์อย่างยิ่ง...
มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เดินหน้าขยายผลสร้างครูหูหนวก
มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เดินหน้าขยายผลสร้างครูหูหนวก
28 สิงหาคม 2560 แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม โดยคุณอภิชาติ การุณกรสกุล ประธานมูลนิธิ คุณจินรัตน์ เทียมอริยะ ที่ปรึกษา คุณมนิษา อนันตผล ผู้จัดการศูนย์ประสานการจ้างงาน เปิดบ้านต้อนรับ ดร.จิตประภา ศรีอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันม่านฟ้า เพื่อการว...
5 เครือข่ายคนพิการ เดินหน้า ...พร้อมพัฒนายกระดับคุณภาพงานคนพิการสู่การจ้างงานปี 2561
5 เครือข่ายคนพิการ เดินหน้า ...พร้อมพัฒนายกระดับคุณภาพงานคนพิการสู่การจ้างงานปี 2561
29 สิงหาคม 2560 แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม จัดประชุมเชิญเครือข่ายการทำงานเพื่อหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนจ้างงานคนพิการปี 2561 ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้แก่ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดน่าน สมาคมพัฒนาสตรีพิการ จ.ศรีสะเกษ ชมรมคนพิการจังหวัดสตูล สมาคมคนพิการทางกาย...
#ร้อยเรื่องราวชีวิตคนพิการสู่ร้อยแรงบันดาลใจ
#ร้อยเรื่องราวชีวิตคนพิการสู่ร้อยแรงบันดาลใจ
ตอนที่ 2 : จากฟ้า...สู่ดิน “ ผมเป็นทหารอากาศ ขับเครื่องบิน F16 ประจำการอยู่กองบิน 103 จ.นครราชสีมา นั่นคือความภูมิใจที่สุดของผม เวลาอยู่บนฟ้าเราสามารถทำได้ทุกอย่างมันเป็นความรู้สึกที่ดี เมื่อ 20 กว่าปีก่อน ระหว่างที่ขับรถไปกองบิน103 มีเด็กนักเรียนวิ่...
#ร้อยเรื่องราวชีวิตคนพิการสู่ร้อยแรงบันดาลใจ
#ร้อยเรื่องราวชีวิตคนพิการสู่ร้อยแรงบันดาลใจ
ตอนที่ 1 : สังข์ทอง หลายคนอาจสงสัย ภาพโปรไฟล์ของเพจคนพิการต้องมีงานทำคือใคร? วันนี้เรามีคำตอบ... คนเรา...ต่อให้ร่างกายพิการ แต่ความฝันยังคงแข็งแรงได้เสมอ คงจริงที่ว่า คนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เราเลือกที่จะเป็นได้ คุณสังข์ทอง มีร่างกายพิการแต่เลือกที่จะดำเนินชีวิตอย่างคนทั่วไป ด้วยหัวใจเข้มแข็ง “ผมเห็นคนอื่นเขาเป็นมากกว่าเรา เขายังทำได้”...
ผนึกความร่วมมือ เดินหน้ายกระดับคุณภาพกลุ่มอาชีพนวดตาบอด
ผนึกความร่วมมือ เดินหน้ายกระดับคุณภาพกลุ่มอาชีพนวดตาบอด
23 สิงหาคม 2560 แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม โดยนายอภิชาติ การุณกรสกุล ประธานมูลนิธิฯ นางมนิษา อนันตผล ผู้จัดการศูนย์ประสานการจ้างงาน และทีมงาน เปิดบ้านเพื่อหารือถึงแนวทางความร่วมมือ ยกระดับคุณภาพกลุ่มบริการนวดตาบอด เพื่อนำเสนอต่อสถานปร...
ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน "คนพิการจังหวัดชลบุรี มีอาชีพมีรายได้มีงานทำ 1,000 อัตรา"
ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน "คนพิการจังหวัดชลบุรี มีอาชีพมีรายได้มีงานทำ 1,000 อัตรา"
วันที่ 17 สิงหาคม 2560 นายชยุต จินตรัศมี กรรมการมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม นางมนิษา อนันตผล ผู้จัดการศูนย์ประสานการจ้างงาน และคณะ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมการมีรายได้และมีอาชีพของคนพิการจังหวัดชลบุรี...
มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เข้าร่วมงานเวทีถอดบทเรียนจ้างงานคนพิการ จ.ลำปาง
มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เข้าร่วมงานเวทีถอดบทเรียนจ้างงานคนพิการ จ.ลำปาง
วันที่ 8 สิงหาคม 2560 นางมนิษา อนันตผล และคณะ ลงพื้นที่เข้าร่วมงานเวทีถอดบทเรียน คนพิการรุ่น 4 "สานสัมพันธ์ เสริมพลัง สร้างการเรียนรู้ เปิดประตูสู่โลกกว้าง" จัดโดยมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาร่วมกัยมูลนิธิสร้างสรรค์สังคมและสุขภาวะ ณ โรงแรมบุศย์น้ำทอง ตำบลชมพ...
มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ร่วมจัดนิทรรศการ เวทีวิชาการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเป้าหมายการพัฒนาไปสู่สังคมที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้เบื้องหลัง
มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ร่วมจัดนิทรรศการ เวทีวิชาการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเป้าหมายการพัฒนาไปสู่สังคมที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้เบื้องหลัง
7 ส.ค. 2560 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดเวทีวิชาการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม...
มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการจ้างงานคนพิการเพื่อทำงานในหน่วยงานสาธารณสุข ร่วมกับสมาคมหมออนามัย
มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการจ้างงานคนพิการเพื่อทำงานในหน่วยงานสาธารณสุข ร่วมกับสมาคมหมออนามัย
วันที่ 5 สิงหาคม 2560 มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม โดยนางมนิษา อนันตผล ผู้จัดการศูนย์ประสานจ้างงาน มูลนิธินวัตกรรมทางสังคมและคณะ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการจ้างงานคนพิการเพื่อทำงานในหน่วยงานสาธารณสุข ร่วมกับสมาคมหมออนามัย โดยมีผู้บริหารของสมาคมหม...
มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เข้ารับประทานโล่เกียรติคุณวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านทหารบก
มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เข้ารับประทานโล่เกียรติคุณวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านทหารบก
วันที่ 3 สิงหาคม 2560 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานโล่เกียรติคุณให้แก่มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมแม่บ้านทหารบก ในการนี้ นายชยุต จินตรัศมี กรรมการมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรอง สโมสรทหารบก ทั้งนี้ มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม และสมาคมแม่บ้านทหารบกได้ทำความร่วมมือในการขั...
มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ร่วมจัดนิทรรศการ 15 ปี สสส. การเดินทางของความสุข
มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ร่วมจัดนิทรรศการ 15 ปี สสส. การเดินทางของความสุข
วันที่ 3 สิงหาคม 2560 มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม โดยแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ : สุขภาวะจากการทำงาน ร่วมจัดนิทรรศการ “15 ปี สสส. การเดินทางของความสุข” ณ ลานสาละ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) กรุงเทพฯ โดยในงานได้รับความสนใจจากภาคีเครือข่าย และประชาชนทั่ว...
มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจแก่สถานประกอบการจังหวัดสมุทรปราการ
มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจแก่สถานประกอบการจังหวัดสมุทรปราการ
เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2560 นายชยุต จินตรัศมี กรรมการมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการให้ความรู้โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฏหมาย การจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2560 จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางและวิธีการในการดำเนินการจ้างงานเชิงสังคมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ ให้แก่สถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการจำนวนกว่า 230 คน ณ โรงแรมเบย์ จ.สมุทรปราการ ...