สังคมจะอยู่ได้ด้วยความเข้าใจ และการแบ่งปัน ดั่ง “เพื่อน” ช่วย “เพื่อน”
March 8, 2018
กลุ่มเซ็นทรัลมอบเงินจำนวน 21,790,500 บาท สนับสนุน “ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการ (มาตรา35) ประจำปี 2561
May 10, 2018

ย่างเข้าสู่ปีที่ 4 ของมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา พวกเราได้เห็นความงดงามมากมายที่อยากบอกเล่าให้ทุกท่านได้อ่านกัน ท่านสามารถเข้าไปติดตามพวกเราได้ที่ www.facebook.com/konpikanthai

ในปี 2561 นับนี้เป็นความภูมิใจของมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ที่ได้เป็นฟันเฟืองเล็กๆ ทำให้ 437 บริษัท จ้างงานคนพิการกว่า 4,082 คน ให้มีรายได้ มีงานทำ แน่นอนว่ากว่าพวกเราจะมาถึงจุดนี้ได้ต้องพบปัญหาและอุปสรรคนับไม่ถ้วนแต่สิ่งที่พวกเราได้เรียนรู้ระหว่างทาง คือน้ำใจที่ทุกคนมีให้กัน ทั้งภาคีเครือข่ายคนพิการ บริษัทผู้สนับสนุน และภาครัฐ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนหลายท่านยอมที่จะทำงานมากขึ้นเพียงเพื่อที่จะให้คนพิการได้มีงานทำ แม้ผู้บริหารบางท่านยังคงกังวลในความไม่ชัดเจนแต่ก็ยังเดินหน้าจ้างงานคนพิการต่อเพราะเชื่อเหลือเกินว่าเรื่องนี้ “ทำแล้วดี”

ผมขอเป็นตัวแทนทีมงานและคนพิการทั่วประเทศ กล่าวคำขอบคุณทุกท่านจากใจ และขอให้พวกเราอดทนที่จะอยู่เคียงข้างกันต่อไป แล้วรอวันที่เราจะได้เห็นสังคมนี้เปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆกัน

นายอภิชาติ การุณกรสกุล
ประธานมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม
#คนพิการต้องมีงานทำ
#เราคือภาคประชาสังคม
#SOCIALINCLUSIONสังคมร่วมรวมเราทุกคน