ที่ทำการ
มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม
เลขที่ 286 อาคารราฟเฟิล คอร์ท
ถนนรัชดาภิเษก 20 (ซอยรุ่งเรือง)
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
 
เบอร์ติดต่อ
โทรศัพท์ 02-279-9385
โทรสาร 02-279-9345