• ผลการประสานการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2561 กส่า 437 บริษัท จ้างงานคนพิการ 4,082 คน
  ย่างเข้าสู่ปีที่ 4 ของมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา พวกเราได้เห็นความงดงามมากมายที่อยากบอกเล่าให้ทุกท่านได้อ่านกัน ท่านสามารถเข้าไปติดตามพวกเราได้ที่ www.facebook.com/konpikanthai ในปี 2561 นับนี้เป็นความภูมิใจของมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ที่ได้เป็นฟันเฟืองเล็กๆ ทำให้ 437 บริษัท จ้างงานคนพิการกว่า 4,082 คน ให้มีรายได้ มีงานทำ แน่นอนว่ากว่าพวกเราจะมาถึงจุดนี้ได้ต้องพบปัญหาและอุปสรรคนับไม่ถ้วนแต่สิ่งที่พวกเราได้เรียนรู้ระหว่างทาง คือน้ำใจที่ทุกคนมีให้กัน ทั้งภาคีเครือข่ายคนพิการ บริษัทผู้สนับสนุน และภาครัฐ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนหลายท่านยอมที่จะทำงานมากขึ้นเพียงเพื่อที่จะให้คนพิการได้มีงานทำ […]
 • สังคมจะอยู่ได้ด้วยความเข้าใจ และการแบ่งปัน ดั่ง “เพื่อน” ช่วย “เพื่อน”
  สังคมจะอยู่ได้ด้วยความเข้าใจ และการแบ่งปัน ดั่ง “เพื่อน” ช่วย “เพื่อน“ จุดเริ่มต้นของการพบว่าตัวเองพิการ หลายคิดคิดฆ่าตัวตายซำแล้วซ้ำเล่า การเยี่ยวยาจิตใจจึงเป็นเรื่อสำคัญ ศูนย์ IL ทำงานตามแนวคิด การดำรงค์ชีวิตอิสระ คือพลักดันให้คนพิการที่ยังอยู่กับบ้าน ได้มีโอกาสออกมา ใช้ชีวิตอีกครั้ง เพราะการกีดกันคนพิการออกจากสังคมภายนอกจากความห่วงใยผิดๆจของคนใกล้ชิด ยังพบได้ในสังคมไทยปัจจุบัน คนพิการบางราย มีชีวิตไม่ต่างจากผักปลา ที่รอคอยอาหารอยู่บนเตียงไปวันๆ คนพิการกลุ่มหนึ่งที่ลุกขึ้นมาปฎิวัติแนวคิดการทำงาน ลงพื้นที่ค้นหาคนพิการตามชุมชนเพื่อเข้าไปให้คำปรึกษา และดึงความเชื่อมั่นของคนพิการกลับมา ความยากในการทำงานหลายครั้งต้องเจอกับคนพิการที่นอนติดเตียงมาเป็นเวลาหลายปี จะให้เขาได้ออกมาใช้ชีวิต ต้องมีกระบวนการติดตามเพื่อทำให้คนคนพิการเชื่อใจ คนกลุ่มนี้ต้องทำตนให้เป็นตัวอย่างแก่คนพิการ ทำให้เขาเชื่อมั่นในตัวเองแล้ว “กล้า” กลับมามีชีวิตใหม่ได้อีกครั้ง […]
 • “ปลูกป่าในใจคน”
  “ปลูกป่าในใจคน” ตำบลงอบ จ.น่าน เป็นหมู่บ้านที่ผืนป่าล้อมรอบ ทุกปีมักจะเกิดไฟป่าเป็นอันตรายต่อคนในชุมชน และนั้นทำให้ชาวบ้านมีความหวงแหนธรรมชาติ หากแต่ความโชคดีในปีนี้ ตำบลงอบมีคนพิการกว่า 10 ราย  ที่เข้ามาทำหน้าที่พิทักษ์ป่าของชุมชนให้คงอยู่ต่อไป คนพิการเป็นนักพิทักษ์ป่า ฟังชื่อดูเก๋ๆ แต่เรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วที่จังหวัดน่าน และจังหวัดพะเยา โครงการนี้เกิดจากการผลักดันจากหลายภาคส่วน ที่หนุนเสริมให้คนพิการขึ้นมามีบทบาทสำคัญในชุมชน แต่ก่อนคนพิการอาจถูกมองข้าม บัดนี้ไม่เพียงแต่คนพิการจะเป็นนักอนุรักษ์ป่า แต่ยังเป็นต้นแบบผู้นำความรู้ด้านการรักษาป่าชุมชนให้อุดมสมบูรณ์ ถูกเทรนอย่างดีจากกองกำลังทหารพราน รู้ดีว่าการป้องกันไฟป่ามีความสำคัญกับชีวิตคนในชุมชนอย่างไร ณ วันนี้พื้นที่กว่าหลายสิบไร่ ฟื้นฟูผ่านมือคนพิการเพียงไม่กี่คน ปฏิเสธมิได้เลยว่า […]
 • สโมสรแม่บ้านทหารบก และกองทัพบกสนับสนุนโอกาสทางอาชีพให้กับกลุ่มครอบครัวบุตรผู้มีความต้องการพิเศษ
  คุณอภิชาติ การุณกรสกุล ประธานมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมและทีมงาน ได้รับเชิญจากสโมสรแม่บ้านทหารบกให้ร่วมบรรยายเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการสนับสนุนอาชีพ มาตรา 35 ไปยังกลุ่มครอบครัวบุตรผู้มีความต้องการพิเศษและคู่สมรสที่ทุพพลภาพของกำลังพลกองทัพบก ผ่านภรรยาผู้บังคับหน่วยระดับกองพัน จำนวนกว่า 200 ท่าน โดยมีคุณเบญจวรรณ สิทธิสาท นายกสมาคมแม่บ้านทหารบกเป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต ทั้งนี้ในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษรองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา ร่วมบรรยายพิเศษเรื่องบทบาทแม่บ้านทหารบกเพื่อความเข้มแข็งของครอบครัวอีกด้วย […]
 • งานสัมมนาและระดมข้อคิดเห็น “การจ้างงานคนพิการเชิงสังคมและสนับสนุนอาชีพ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”
  งานสัมมนาและระดมข้อคิดเห็น “การจ้างงานคนพิการเชิงสังคมและสนับสนุนอาชีพ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”