• เครือข่ายคนพิการจังหวัดตาก ย้ำสร้างคุณค่างานสร้างความยั่งยืน
  เครือข่ายคนพิการจังหวัดตาก ย้ำสร้างคุณค่างานสร้างความยั่งยืน เมื่อวันที่ 7 มกราคม 261 นางสาวจินรัตน์ เทียมอริยะ นางมนิษา อนันตผล และทีมงาน ได้รับเชิญจากสมาคมคนพิการทากายหรือทางการเคลื่อนไหว จังหวัดตาก ให้ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ “แนวคิดการจ้างงานในชุมชน + การสร้างความยั่งยืนในการจ้างงาน” ณ โรงแรมวัฒนาวิลเลจ จังหวัดตาก การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนพิการที่ทำงานภายใต้โครงการจ้างงานเชิงสังคม ประเภทจ้างเหมาบริการเพื่อทำงานในหน่วยงาน อาทิ ให้บริการในรพ.สต., […]
 • มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ผนึกกำลังร่วมกรมการแพทย์ทหารบก หนุนเสริมอาชีพอิสระแก่กำลังพล
  วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นางมนิษา อนันตผล ผู้จัดการศูนย์ประสานการจ้างงาน และทีมงาน พร้อมคณะจากกรมการแพทย์ทหารบก ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการประกอบอาชีพจังหวัดลพบุรี และกรุงเทพมหานคร ภายใต้การประสานจากกรมแพทย์ทหารบก ในวันดังกล่าว ได้มีการลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้ากลุ่มงานที่ได้รับการสนับสนุนการประกอบอาชีพ จำนวน 7 โครงการ
 • เริ่มแล้วปฐมนิเทศคนพิการและหน่วยงานที่รับคนพิการเข้าทำงาน ตอกย้ำสร้างคุณค่างานขับเคลื่อนสังคม
  แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม จัดเวทีปฐมนิเทศคนพิการที่ได้รับการจ้างงานเชิงสังคม ประจำปี 2561 นายอภิชาติ การุณกรสกุล ประธานมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า วันนี้เป็นวันแห่งการเริ่มต้นของการทำงานของคนพิการ มีคนพิการหลายคนเพิ่งเคยได้ทำงาน แผนงานฯในฐานะผู้เชื่อมประสานการจ้างงานในครั้งนี้ จึงคิดว่าการจัดงานวันนี้ถือเป็นความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อตอกย้ำให้คนพิการและหน่วยงานที่รับคนพิการเข้าทำงาน ได้เข้าใจถึงเป้าหมาย บทบาท ที่จะต้องดำเนินการต่อจากนี้ เพื่อส่งมอบภารกิจงานอันมีคุณค่าต่อสังคม
 • มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เข้ารับประทานโล่เกียรติคุณวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านทหารบก
  เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2560 นายชยุต จินตรัศมี กรรมการมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการให้ความรู้โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฏหมาย การจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2560 จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางและวิธีการในการดำเนินการจ้างงานเชิงสังคมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ ให้แก่สถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการจำนวนกว่า 230 คน ณ โรงแรมเบย์ จ.สมุทรปราการ
 • มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ร่วมจัดนิทรรศการ 15 ปี สสส. การเดินทางของความสุข
  เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2560 นายชยุต จินตรัศมี กรรมการมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการให้ความรู้โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฏหมาย การจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2560 จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางและวิธีการในการดำเนินการจ้างงานเชิงสังคมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ ให้แก่สถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการจำนวนกว่า 230 คน ณ โรงแรมเบย์ จ.สมุทรปราการ