ผลทางภาษีของ ม.33 ม.34 ม.35 แตกต่างกันอย่างไร
October 15, 2017
เริ่มแล้วปฐมนิเทศคนพิการและหน่วยงานที่รับคนพิการเข้าทำงาน ตอกย้ำสร้างคุณค่างานขับเคลื่อนสังคม
February 14, 2018

บริษัทส่งใบตอบรับเข้าร่วมโครงการมาที่มูลนิธิฯ   โทรติดต่อ 02-279-9385
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่<br/>
คุณจินรัตน์ เทียมอริยะ มือถือ 081-617-0606   E-mail: [email protected]<br/>
คุณสัมฤทธิ์ สว่างคำ        มือถือ 089-114-7742   E-mail: [email protected]
คุณชยุต จินตรัศมี  มือถือ 061-789-2539   E-mail:  [email protected]
คุณจิรากัญ มากบุญธรรม    มือถือ 086-185-3354   E-mail:  [email protected]
ทีมงานจะสรรหาโครงการที่เหมาะสมนำเสนอภายใน 1 สัปดาห์