“ปลูกป่าในใจคน”
March 8, 2018
ผลการประสานการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2561 กส่า 437 บริษัท จ้างงานคนพิการ 4,082 คน
March 13, 2018
สังคมจะอยู่ได้ด้วยความเข้าใจ และการแบ่งปัน ดั่ง “เพื่อน” ช่วย “เพื่อน
จุดเริ่มต้นของการพบว่าตัวเองพิการ หลายคิดคิดฆ่าตัวตายซำแล้วซ้ำเล่า การเยี่ยวยาจิตใจจึงเป็นเรื่อสำคัญ
ศูนย์ IL ทำงานตามแนวคิด การดำรงค์ชีวิตอิสระ คือพลักดันให้คนพิการที่ยังอยู่กับบ้าน ได้มีโอกาสออกมา
ใช้ชีวิตอีกครั้ง เพราะการกีดกันคนพิการออกจากสังคมภายนอกจากความห่วงใยผิดๆจของคนใกล้ชิด ยังพบได้ในสังคมไทยปัจจุบัน คนพิการบางราย มีชีวิตไม่ต่างจากผักปลา ที่รอคอยอาหารอยู่บนเตียงไปวันๆ
คนพิการกลุ่มหนึ่งที่ลุกขึ้นมาปฎิวัติแนวคิดการทำงาน ลงพื้นที่ค้นหาคนพิการตามชุมชนเพื่อเข้าไปให้คำปรึกษา
และดึงความเชื่อมั่นของคนพิการกลับมา ความยากในการทำงานหลายครั้งต้องเจอกับคนพิการที่นอนติดเตียงมาเป็นเวลาหลายปี จะให้เขาได้ออกมาใช้ชีวิต ต้องมีกระบวนการติดตามเพื่อทำให้คนคนพิการเชื่อใจ คนกลุ่มนี้ต้องทำตนให้เป็นตัวอย่างแก่คนพิการ ทำให้เขาเชื่อมั่นในตัวเองแล้ว “กล้า” กลับมามีชีวิตใหม่ได้อีกครั้ง เป็นการส่งต่อความช่วยเหลือแบบ “เพื่อน” ช่วย “เพื่อน
ศูนย์ดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ
Independent Living of Persons with Disabilities (IL)

https://www.sif.or.th/wp-content/uploads/2018/03/IL4.png
https://www.sif.or.th/wp-content/uploads/2018/03/IL2.png
https://www.sif.or.th/wp-content/uploads/2018/03/IL.png
https://www.sif.or.th/wp-content/uploads/2018/03/IL1.png