ผลการประสานการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2561 กส่า 437 บริษัท จ้างงานคนพิการ 4,082 คน
March 13, 2018
ถ้าคุณเป็นคนพิการที่กำลังเรียนอยู่ แล้วอยากมีงานทำ เชิญทางนี้!!
May 24, 2018
วานนี้(9 พ.ค.61) กลุ่มเซ็นทรัล นำโดย คุณพิชัย จิราธิวัฒน์, คุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์ มอบเงินจำนวน 21,790,500 บาท สนับสนุน “ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการ (มาตรา35) ประจำปี 2561” เพื่อส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก่คนพิการในพื้นที่ 9 จังหวัด จำนวน 199 คน ให้มีอาชีพที่มั่นคง และสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ขอแสดงความยินดีแก่พี่น้องคนพิการที่ได้รับการสนับสนุน ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่ได้รับโอกาสดังกล่าว ร่วมเป็นต้นแบบการเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์ เป็นพลังของสังคมให้คนพิการท่านอื่นๆต่อไป

#คนพิการต้องมีงานทำ #มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม #เซนทรัล