กลุ่มเซ็นทรัลมอบเงินจำนวน 21,790,500 บาท สนับสนุน “ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการ (มาตรา35) ประจำปี 2561
May 10, 2018
กว่า 20 บริษัท เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ Disabilities in Workplace Workshop พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันทำความเข้าใจความพิการ
May 31, 2018

มูลนิธินวัตกรรมทางสังคมเป็นองค์กรที่ไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการสร้างโอกาสการมีอาชีพให้คนพิการ ซึ่งปีนี้มูลนิธิฯ ตั้งเป้าหมายในขยายโอกาสการจ้างงานกระแสหลัก ให้นักศึกษาพิการที่มีศักยภาพสูงจบการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับอาชีวศึกษา หรืออุดมศึกษาได้ทำงานในบริษัทชั้นนำ

โดยมูลนิธิฯ จะประสานให้บริษัทเข้าถึงข้อมูลนักศึกษาพิการ เพื่อคัดเลือกเข้าพบสัมภาษณ์งาน และหารือแนวทางการออกแบบงานที่เหมาะสมกับคนพิการ

ขอเชิญชวนนักศึกษาพิการ ที่อยากมีงานทำ
กรอกข้อมูลตาม Link >>> goo.gl/PLS6te
เพื่อฝากประวัติและ เปิดโอกาสการฝึกงานภาคฤดูร้อน และการสัมภาษณ์งานเพื่อทำงานจริงกับสถานประกอบการชั้นนำในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ด่วน!! รับจำนวนจำกัด สอบถามโทร 062-530-6052 (นาริศ)

#คนพิการต้องมีงานทำ #มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม #หางาน

 

 https://www.sif.or.th/wp-content/uploads/2018/05/poster_IW.jpg